Polecana strona


Tytuł: NOWA STUKA HUMANZIMU

Kategoria: Kultura i Sztuka

Przejdź do strony: https://nowasztukahumanizmu.wordpress.com/

W katalogu od: 2022-01-22


Promuj tą witrunę na stronie głównej dodaj.pl
Opis: Nowa Sztuka humanizmu. Kierunek myślowy, skupiający miłośników sztuki i artystów, których twórczość opiera się na 4 zasadach: komunikatywność, niezależność, nieobojętność, poetyckość. Stoi on „na przeciwległym biegunie”, względem postępującego procesu odhumanizowania rzeczywistości, dotykającego również artystyczną twórczość postmodernistyczną. Zamieszczone na niej treści, umożliwią Ci obcowanie ze sztuką, bez opierania się o (zawsze subiektywne) autorytety mainstreamu. Podstawowe twierdzenia NSH to: „Człowiekiem jestem, więc nic co ludzkie nie jest mi obce. Sztuka dla ludzi, nie sztuka dla sztuki. Sztuka to nie tylko dekoracja, artysta to nie malarz pokojowy. Dobre rzemiosło, to jeszcze nie sztuka”. Artysto:) Poznawaj życie bez uprzedzeń. Dotykaj Prawdy. Bądź komunikatywny. Nie zabiegaj o gusta odbiorców. Szanuj się. Dojrzewaj. Miłośniku sztuki. Nie kupuj dzieł pod kolor ścian…😉. Odkr