Polecana strona


Tytuł: Kupno energii z farm fotowoltaicznych - Umowa PPA

Kategoria: Biznes i Ekonomia

Przejdź do strony: https://umowappa.pl

W katalogu od: 2022-06-07


Promuj tą witrunę na stronie głównej dodaj.pl
Opis: Umowa PPA powstrzymuje negatywne zmiany klimatu i pozwala korzystać z odnawialnych źródeł energii w bezpieczny sposób. Umowa PPA to porozumienie, zawierane pomiędzy wytwórcą energii elektrycznej z OZE a kupującym. Określa ono warunki, ilość i cenę sprzedawanej energii. W efekcie obie stron czują się chronione oraz bezpieczne. Więcej informacji znajdziesz na stronie internetowej!